Tandlæge Ann-Charlotte Ranghøj -

Om os 
Vi er en klinik bestående af to tandlæger og to klinikassistenter.
Mandag til torsdag er Ann-Charlotte Ranghøj behandler på klinikken.
Fredag er Christina Dalsager behandler på klinikken.

Vi sætter pris på hyggelige rolige omgivelser, hvor der altid er smil og rum til en lille snak.
Vi har et mangeårigt godt samarbejde. Lægger vægt på højt serviceniveau og kompetent behandling.
Vi er en klinik der er, up-to-date, med digital røntgen, elektroniske journaler, optimal hygiejne m.v.
Vi har løbene en solid efteruddannelse, hvor højkvalitet er en mærkesag for os.
I den forbindelse har vi et godt samarbejde med de bedste special tandlæger
 
 
 
Tandlæge Ann-Charlotte Ranghøj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Charlotte blev kandidat fra Århus tandlægeskole i 1988.
Har været ansat i privatpraksis i Norge i 2 år, og bagefter
3 år i Århus.
Købte derefter egen tandlægeklinik i 1993.

Fra 1/1-2019 har Ann-Charlotte valgt at holde fri om fredagen, og derfor kan vi byde velkommen til Christina, som fremover vil være på klinikken den dag.

Christina er uddannet tandlæge i 2011.
Har arbejdet 1 år i børnetandplejen og  de seneste 6,5 år arbejdet i almen voksenpraksis på en stor klinik i Horsens.
 
 
 
Dorte Ladefoged Jensen                       Karina Verhof Nielsen
Klinikassistent                                        Klinikassistent
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Dorte blev udlært som                           Karina har været ansat på              klinikassistent i privatpraksis i 1995.     klinikken siden marts 2007, hvor                                                                    hun blev udlært.
Har været ansat på klinikken siden       
september 2004.
 
 
Dorte og Karina er klinikkens ansigter ud af til. Det er dem du møder i receptionen, der tager telefonen, modtager dig på klinikken og vil være til assistance ved stolen.
De er imødekommende og altid parate med råd og vejledning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint